എന്‍റെ കൂട്ടുകാരന്‍

ബിന്ദു പ്രകാശ്‌ (സൗദി അറേബ്യ) ഒരിക്കല്‍ വളരെ ഭക്തനായ ഒരു വയോധികന്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പയയ്ക്കു അഭിമുഖമായി ഒരു കസേര ഇട്ടിരുന്നു. ആ കസേരയില്‍ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ച […]

ഓണ്‍ലൈന്‍ സുവിശേഷീകരണം എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്രൈസ്തവ കൈരളി ഇ-ട്രാക്റ്റ് മിനിസ്ട്രി രചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

സുവിശേഷം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ദർശനത്തോടെ ക്രൈസ്തവ കൈരളി നിങ്ങളിൽ നിന്നു രചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു… സുവിശേഷീകരണം ആവണം രചനയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങളുടെ രചനകള്‍ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആവണം. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഏതു ഭാഷയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വികാരങ്ങൾ വൃണപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ ആവരുത്. […]

ക്രൈസ്തവ കൈരളിയിലേക്കു സ്വാഗതം

സുഹൃത്തുക്കളെ, ക്രൈസ്തവ കൈരളിയിലേക്കു സ്വാഗതം. ക്രൈസ്തവ കൈരളി വെബ്സൈറ്റ് പണിപ്പുരയിലാണ്. വെബ്സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുന്നത് വരെ http://www.kraisthavakairali.wordpress.com എന്ന ഡോമെയിന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു സുവിശേഷീകരണ കൂട്ടായ്മയാണ് വാര്‍ത്താപത്രികയല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രൈസ്തവ കൈരളിയില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നു അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരോട് സുവിശേഷീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള രചനകള്‍ […]