നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത്?

-Mini M. Thomas അവന്റെ സിരകളിലൂടെ രക്തം തിളച്ചു. തന്റെ മുൻപിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓരോ സാക്ഷികളും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ഏല്പിച്ചിട്ട് നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഓടി. ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു നടന്ന സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിയാനുള്ള തിടുക്കമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. താൻ വർഷങ്ങളായി പഠിച്ചും പരിചയിച്ചും പാലിച്ചും വരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി, യേശു എന്ന മശിഹായെപ്പറ്റി പറയുന്നത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത … Continue reading നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത്?

മാനപാത്രം

  – ബിന്ദു പ്രകാശ് (സൗദി അറേബ്യ) വല്ലാത്ത ബഹളം കേട്ടാണ്  ഞാൻ അങ്ങോട്ട്‌ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഒരു ആഴ്ച ആയി ഈ വീട്ടിൽ നല്ല  തിരക്ക് ആണ്  ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം  നടക്കുന്ന വീടാണ്  വിരുന്നുകാരൊക്ക  നേരത്തെ  എത്തി. യഹൂദന്മാരുടെ  വിവാഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ  തുടങ്ങിയിരുന്നു..ഇവരുടെ ശുദ്ധീ കരണത്തിനായി  കൊണ്ടുവന്നു … Continue reading മാനപാത്രം